De Ark van Noah

inschrijven kan via deze link


              Registratieformulier


lezing Eric Cornand

De zoektocht naar de Ark van Noach

Dinsdag 17 oktober - 19u30

Bijdrage  €15door Eric Cornand. Autodidact en levenslange student en onderzoeker van en naar het
mysterieuze, fantastische en wonderlijke.

Ruim 200 culturen uit alle uithoeken van onze planeet kennen in hun overleveringen een

zondvloedverhaal.
Op enkele uitzonderingen na gewagen al deze verhalen van een globale ramp. Het gaat dus
uitdrukkelijk niet om een buiten zijn oevers getreden rivier, noch over een vloedgolf stijl tsunami,
maar over een wereldwijde catastrofe die het merendeel van het dierlijke leven vernietigde en
slechts enkele mensen overliet.
In de meeste van die overleveringen is er sprake van een held die de ramp overleeft door een schip
te bouwen. In de meeste van de verhalen doet die held dat omdat hij voorkennis heeft van de ramp.
Welk bewijsmateriaal of ander feitenmateriaal dat de geloofwaardigheid van een wereldwijde
zondvloed ondersteunen hebben onderzoekers in de afgelopen eeuwen gevonden?
Heeft de Ark echt bestaan en zo ja, is er nog iets van terug te vinden?

Gedocumenteerd met kaarten, afbeeldingen, foto’s, films en tekeningen
zal ik trachten een antwoord te geven op deze vragen en enig inzicht te
verschaffen op wat één van de laatste grote archeologische enigma’s van
deze tijd is.

Eric Cornand