Mattias Desmet


Bevestig hier uw deelname 


Registreer hier uw deelname


Lezing:  Mattias Desmet


Zaterdag 22  april - 19u30

bijdrage: €15


NA DE ANALYSE VAN HET PSYCHOLOGISCH PROCES
VAN HET TOTALITARISME:
DE MAATSCHAPPELIJKE CRISIS en
DE PRAKTIJK VAN HET SPREKEN


een blik vooruit op zijn nieuw boek.

Enkele smaakmakertjes :

“De grondoorzaak van totalitarisme en massavorming is zonder twijfel de
geatomiseerde, gedisconnecteerde toestand van de bevolking”
“De essentie van de intermenselijke band ligt altijd op het niveau van een
oprecht, vol spreken: de mens verbindt in lichaam en ziel via woorden.”
“De opdracht waar elk individu en onze cultuur in het algemeen voor staat, is de
overstap maken naar leven, handelen en kiezen op basis van rationele keuzes naar
een leven, kiezen en handelen vanuit resonantie, gevoel en intuïtie”