Biodanza


Bevestig hier uw deelname voor deze boeiende proeflessen


             info:  annie.biodanza@gmail.com 


Annie Van Eghem

Biodanza


Op Maandag avond om 19u30


Bijdrage:

Nieuwe leden : 10 (kennismaking) X 3 lessen

- Abonnement €15 X 6=   €90

- Abonnement reeks 1 en 2 = € 12 X 12=   € 144


Data


- Reeks 2

15/04 - 29/04

13/05 - 27/05

10/06 - 24/06Biodanza wordt vertaald als “Dans het leven “. Het is ontworpen door Rolando Toro, een Chileense medisch antropoloog , filosoof, dichter. Biodanza is bewegen op het ritme van de muziek, in verbinding met jezelf, de anderen en het geheel. 

Biodanza heeft als doel ons meer vreugde en gevoel in het leven te geven. Dansen, muziek en contact in groep nodigen uit tot intense en positieve belevingen. Geleidelijk ontvouwt het genetieke potentieel van de persoon zich meer en meer; meer verbinding, nabijheid, tederheid en liefde. Verdere resultaten zijn een versterking van de identiteit en zelfwaarde.


In Biodanza stimuleren we 5 thema’s:

  • Vitaliteit brengt levenslust, levenskracht, enthousiasme, energie, het zelfregulerend vermogen van het lichaam verder ontwikkelen en balans tussen actie en rust ervaren.
  • Seksualiteit is het ontdekken en verfijnen van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, evenals waarnemen met alle zintuigen en genieten van de kleine  genoegens van het leven.
  • Creativiteit is contact maken met het vermogen tot scheppen dat ieder mens heeft,  het eigen leven als kunstwerk, individuel of samen
  • Affectiviteit in het ontwikkelen van zorgzaamheid, gulheid en de moed tot liefhebben van mensen en de wereld om ons heen; de taal van tederheid leren.
  • Transcendentie is zich verbonden weten met het grote geheel,  ik ben deel van het universum,  verbinding voelen met de natuur en het leven als wonder herontdekken.


Iedere les is opgebouwd in 2 delen; een actief en een rustige deel. 

Verschillende muziekgenres komen aan bod. 

Het is bewegen met de muziek alleen, met 2 of met de hele groep.

Je hoeft zelfs niet te kunnen dansen!

We dansen liefst op blote voeten. Draag losse kledij. Breng een fles water mee.


Inschrijven en info per mail annie.biodanza@gmail.com

Annie Van Eeghem +32 476 17 81 40

Facilitatrice onder supervisie van de www.vlaamsebiodanzaschool.be